Pekara Vojak, dnevno sviježi pekarski proizvodi temeljeni na obiteljskoj tradiciji.

Powered by Xmap
 

kosara-pekara-vojak

Pekara Vojak d.o.o. -  upisan kod Trgovačkog suda u Rijeci
Temeljni kapital u iznosu 101.000,00 kn uplaćen u cijelosti kod Erste banke - Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Adresa: Radnička 2/a 51000,  RIJEKA
OIB: 98424954001
IBAN: HR 652 402 0061100 457553 - Erste & Steiermärkische Bank d.d.
MBS: 040226394
Osnivač | Vlasnik društva : Imeraj Salih